OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała nr SO-0954.31.13.Pi.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2015 rok

opublikowano 2016-04-21

 


 

Uchwała nr SO-9553/17/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 wrzesnia 2015 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów za pierwsze półrocze 2015 r.

opublikowano 2015-09-15

 


 

 Uchwała nr SO-0954.39.13.Pi.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2014 rok

opublikowano dn. 29.04.2015 r.


 

Uchwała nr SO-0951/34p/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2015 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złotów.

Uchwała nr SO-0951/13d/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2015 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Złotów na 2015 r.

opublikowano dn. 29.01.2015


 

Uchwała nr SO-0957/40/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2014 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów.

Uchwała nr SO-0951/52d/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2014 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 r.

Uchwała nr SO-0952/40/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2014 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 r.

opublikowano dn. 16.12.2014r.