OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr SO.0954/26/15/Pi/2020 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.

opublikowwano 2020-04-28 


 

Uchwała Nr SO.0953/P/19/15/Pi/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 wrzesnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Gminy Złotów.

opublikowano 2019-09-23  


Uchwała Nr SO.0950/13/11/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

opublikowano 2019-05-23  


 Uchwała Nr SO.0950/6/11/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wydania na wniosek pożyczkobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanej pożyczki.

opublikowano 2019-03-22


 Uchwała Nr SO.0957/30/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów na 2019 rok.

Uchwała Nr SO.0952/30/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2019 rok.

Uchwała Nr SO.0951/48D/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2019 rok.

opublikowano 2018-12-12 


Uchwała Nr SO-0951/14/D/11/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2019 rok.

Uchwała Nr SO-0951/P/23/11/LN/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złotów.

opublikowano 2019-02-01