OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr SO-17/0954/240/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrazenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

opublikowano 2021-05-04

Opinia RIO o możl. sfinansow. deficytu ustal. w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2021 r..

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2021 r..

Opinia RIO o projekcie WPF Gminy Złotów.

opublikowano 2020-12-16

Uchwała Nr SO.0950/26/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku wyrażająca opinię o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Złotów

opublikowano 2020-11-26

Uchwała Nr SO.0953/28/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 października 2020 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku Gminy Złotów.

opublikowano 2020-10-28

Uchwała nr SO.0951/33/D/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie opinii o możliowści sfinansowania deficytu ustalonego w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. Gminy Złotów

opublikowano 2020-05-20

Uchwała nr SO.0951/38/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Złotów

opublikowano 2020-01-29


Uchwała Nr SO.0952/25/15/Pi/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2020 rok

Uchwała Nr SO.0957/25/15/Pi/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów 

opublikowano 2019-12-16