WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZARZĄDZENIE Nr 131.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

Uchwała Nr XL.331.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022-2029

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL.331.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL.331.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029

Uchwała Nr XLI.346.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029
    Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI.346.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029

UCHWAŁA Nr XLII.363.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022-2029

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII.363.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 - 2029.

Uchwała Nr XLIII.374.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII.374.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII.374.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLIV.391.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV.391.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV.391.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

UCHWAŁA Nr XLV.446.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV.446.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV.446.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLVI.448.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI.448.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI.448.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

 Uchwała Nr XLVII.457.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII.457.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII.457.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLVIII.467.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII.467.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII.467.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLIX.477.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   - Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX.477.2022 Rady Gminy Złotów z dnia29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   - Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX.477.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

 Uchwała Nr LI.491.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI.491.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI.491.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

UCHWAŁA Nr LII.500.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII.500.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII.500.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

UCHWAŁA Nr LIII.517.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII.517.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII.517.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029