Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w spr. przebudowy drogi 189 w m. Blękwit.

opublikowano 2016-09-06


 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych miejscowości Blękwit

opublikowano 2016-07-07

 


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 styczna 2016 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w Decyzji Wojewody Wielkopolskiegi nr 24/2014  dnia 9 grudnia 2014r.

opublikowano 2016-01-27

 


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 grudnia 2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

opublikowano dn. 18.12.2014 r


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06 listopada 2014 r o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - Blękwit

opublikowano dn. 12.11.2014

 


 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2014 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Blękwit

opulikowano dn. 17.09.2014

 


 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2014 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Międzybłocie, Płosków, Stawnica

opulikowano dn. 17.09.2014

 


 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. dotyczące wydania decyzji nr 16/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku przejścia przez m. Klukowo.

opulikowano dn. 14.08.2014

 


 

OBWIESZCZENIE WIELKOPOLSKIEGOWOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Klukowo.

opublikowano dn. 17.06.2014


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2012 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 lutego 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej