Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu inkasenckiego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu inkasenckiego.

1. Nazwa i siedziba jednostki:
    Gmina Złotów
    Ul. Leśna 7,  77-400 Złotów
    tel. 67 263 53 05
    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest przenośny sprzęt inkasencki – system rozliczający sprzedaż wody oraz odbiór ścieków ‘INKASENT”, a w szczególności:
- komputer PSION WorkAbout – 2 szt.
- drukarka Printa Line – 2 szt.
- Docking Holster – 3 szt.
- akumulator do drukarki – 2 szt.
- ładowarka akumulatora drukarki – 1 szt.
- kabel drukarka-PSION – 5 szt.
- kabel do transmisji danych komputer PC-PSION – 1 szt.
- torba inkasencka – 1 szt.
- futerał na PSION – 3 szt.
- instrukcja obsługi PSION – 1 szt.
- płyta instalacyjna programu PsiWin – 1 szt.
Powyższy sprzęt został zakupiony w 2002 r.

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzęt:
Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – w godz. 700 - 1500

4. Termin składania ofert:
Termin składania ofert: do dnia  09 maja 2014 r. o godz. 1100.
Zainteresowani zakupem sprzętu mogą składać oferty pisemne w następującej formie:
a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,
b/ faksem pod nr 67 63 53 05
c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna powinna zawierać między innymi:
- imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy, instytucji),
- oferowaną cenę za przedmiot sprzedaży i sposób jej zapłaty,