Sprzedaż drzew na pniu

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu.

 

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach gminnych oraz wykonanie usługi wycięcia

 

Lp.

Miejscowość, nr działki

Gatunek drzewa

Ilość (szt.)

Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 1,3m

1

Grodno dz. Nr 326/9

Topola

2

250, 290

2

Zalesie dz. Nr 24

Topola

1

393

3

Górzna dz. Nr 635

Jesion

1

240

4

Klukowo dz. Nr  23

Topola

19

315,214,220,143, 185,213,139,198, 181,183,189,223, 247,218,259,120, 287,190,171

5

Nowa Święta dz. Nr 231(tylko usługa wycięcia)

Dąb

2

2160, 200

 

Kupujący będzie zobowiązany do wycięcia drzew, uporządkowania terenu i zabrania ściętych drzew we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 10 marca 2016 r.

 

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Wszystkie dni robocze od godziny 700-1400 po uprzednim zgłoszeniu do osoby prowadzącej sprawę, który wskaże drzewa przeznaczone do sprzedaży.

– Grzegorz Górski, tel. 672635305 lub 662238614

 

4. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  18 lutego 2016 r. o godz. 1200.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

 w załączeniu wzór oferty i umowy

 

Dokumenty do pobrania: