Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/15, 586/28 obręb Radawnica gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 109.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/15, 586/28 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej