Dzierżawa, najem gruntów

ZARZĄDZENIE Nr 135.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 6/4 obręb Zalesie gmina Złotów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej i powołania komisji przetargowej

Oświadczenie

mapka poglądowa

opublikowano 2021-11-25

przetarg 2021.10.21 dzierżawa FRANCISZKOWO cz.110, 111 PROTOKÓŁ

opublikowano 2021-11-03

ZARZĄDZENIE Nr 98.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów położonej w miejscowości Pieczynek obręb Zalesie przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej

opublikowano 2021-10-11 


 protokóły z przetargów:

Górzna działka nr 241

Nowy Dwór działka nr 96/9

Święta działka nr 104/1

opublikowano 2021-10-11 


 Zarządzenie Nr 95.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Franciszkowo

opublikowano 2021-09-28 


 ZARZĄDZENIE Nr 89.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 września 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Górzna, Nowy Dwór, Święta i powołania komisji przetargowej

Opublikowano 2021-09-09 


 Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów obręb Franciszkowo przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 2021-08-27

ZARZĄDZENIE Nr 78.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 19.08.2021 


 ZARZĄDZENIE Nr 77.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości dz. nr 125 obręb Krzywa Wieś i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-08-11 

Protokół z przetargu na dzierżawę diałki nr 125 w Krzywej Wsi

opublikowano 2021-09-06


 ZARZĄDZENIE Nr 70.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do najmu

opublikowano 2021-07-16 


 PRZETARG RADAWNICA 403 protokół 2021.04.21

opublikowano 2021-04-23 


 ZARZĄDZENIE Nr 38.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej dz. nr 403 obręb Radawnica i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-01 


 PRZETARG KACZOCHY 360/2 protokół 2021.04.21

PRZETARG KACZOCHY 357/2 protokół 2021.04.21

opublikowano 2021-04-23

ZARZĄDZENIE Nr 37.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych dz. nr 357/2, 360/2 obręb Sławianowo i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-01


ZARZĄDZENIE Nr 27.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 30-03-2021


Informacja Wójta Gminy Złotów z 24.03 odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu - m. Kaczochy 357/2, 360/2

opublikowano 24-03-2021

ZARZĄDZENIE Nr 23.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 marca 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych i powołania komisji przetargowej 


 ZARZĄDZENIE Nr 14.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 30-03-2021