4,2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

opublikowano 2023-03-06