5.

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Złotów o wszczęciu postępowania administracyjnego