6.

6. Obwieszczenie Wójta Gminy Złotów o wystąpieniu do organów współdziałających