7.

Obwieszczenie Wójta Gminy Złotów o wszczęciu postępowania administracyjnego