Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w Gminie Złotów.

 

ZARZĄDZENIE Nr 4.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 3.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZGŁOSZENIE OSOBY DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2021 w zakresie:

OPUBLIKOWANO 2021-01-15