KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNI

ZARZĄDZENIE Nr 103.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK

opublikowano 2021-10-22

ZARZĄDZENIE Nr 106.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓWZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK

PROGRAM WSP. ORGANIZACJE 2021-projekt.d

FORMULARZ-OPINII-DO-PROJEKTU-2021.d

opublikowano 2020-11-03

ZARZĄDZENIE Nr 109.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU  WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK

 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY z ORGANIZACJAMI P-PROJEKT na 2020.d

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.d

opublikowano 2019-11-05  


 

DO POBRANIA:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANZIACJAMI POZARZĄDOWYMI, PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019

FORMULARZ OPINII DO ,,Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”