Jesteś tutaj:   

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji na realizację zadań publicznych

Informacja

o ofercie złożonej do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Informujemy, że do Urzędu Gminy Złotów wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, obronności państwa, złożona przez Wielkopolską Organizację Wojewódzką LOK, na realizację zadania pn. „Otwarty turniej sołectw”.

W związku z tym, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Złotów,

- na stronie internetowej http://www.gminazlotow.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”, Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi  dotyczące oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, faksem nr 67 263 53 05 lub drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl.

 

                                                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                                                               inż. Piotr Lach

 

Wniosek o dofinansowanie

 

Dokumenty do pobrania: