Sesja nr X z dnia 19 lipca 2007

Uchwała nr X-72-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Złotów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Uchwała nr X-73-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Złotów.


Uchwała nr X-74-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/226/2000

Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Gminy Złotów do roku 2015


Uchwała nr X-75-07

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian

do Uchwały Nr XXXV/292/05 Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotów”