SESJA NR XIV z dnia 22.11.2007

UCHWAŁA NR XIV-102-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22listopada   2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XIV-103-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22listopada   2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XIV-104-07

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 22  listopada 2007 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2007.


UCHWAŁA NR XIV-106-07

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 22  listopada 2007 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2007.


UCHWAŁA NR XIV-107-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR XIV-108-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR XIV-109-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości tej opłaty, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności


UCHWAŁA NR XIV-110-07

RADYGMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze

trzy kwartały roku 2007

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2008

na obszarze Gminy.


UCHWAŁA NR XIV-111-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu wynagradzania

i przyznawania dodatków

nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych

i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów.


UCHWAŁA NR XIV-112-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z   dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie powołania komisji ds. uzgodnienia treści

Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


UCHWAŁA NR XIV-113-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica