Sesja nr XXI z 24 czerwca 2008

UCHWAŁA NR XXI-166-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

  w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej 

 w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-167-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-168-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-169-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-170-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-171-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Pieczynek


UCHWAŁA NR XXI-172-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanych na rzecz

Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe  - Nadleśnictwo Lipka