SESJA NR XXII

UCHWAŁA Nr XXII-173-08 z 28.07.2008 r

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłat diet sołtysom - przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy


UCHWAŁA Nr XXII-174-08 z 28.07.2008 r

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian

do Uchwały Nr VI/55/07 Rady Gminy Złotów

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


UCHWAŁA Nr XXII-175-08 z 28.07.2008

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów

na rok 2008.


UCHWAŁA Nr XXII-176-08 z dnia 28.07.2008

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów


UCHWAŁA Nr XXII-177-08 z dnia 28.07.2008

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu     budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”