SESJA NR XXIX

UCHWAŁA NR XXIX-230-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej


UCHWAŁA NR XXIX-231-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Złotów


UCHWAŁA NR XXIX-232-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Radawnicy


UCHWAŁA NR XXIX-233-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Sławianowie


UCHWAŁA NR XXIX-234-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/143/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Świętej


UCHWAŁA NR XXIX-235-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXIX-236-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXIX-237-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXIX-238-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXIX-239-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/216/08 Rady Gminy

Złotów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do

projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne

Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich