SESJA NR XXVI

UCHWAŁA NR XXVI-203-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/380/06 Rady Gminy Złotów         z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych 


UCHWAŁA NR XXVI-204-2008.pdf

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zobowiązania w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2008.


UCHWAŁA NR XXVI-205-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008  r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA NR XXVI-206-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/177/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA NR XXVI-207-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Wieś


UCHWAŁA NR XXVI-208-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawnej gruntu

na okres dłuższy niż 3 lata


UCHWAŁA NR XXVI-209-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o dzierżawę gruntu

na okres do 3 lat