SESJA NR XXXII

UCHWAŁA Nr XXXII-265-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r.

  w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących

z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


UCHWAŁA Nr XXXII-266-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 


UCHWAŁA Nr XXXII-267-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-268-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Nowa  Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-269-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-270-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-271-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-272-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/172/08 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanych na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lipka


UCHWAŁA Nr XXXII-273-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie zaopiniowania listy nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – obszar Dolina Łobżonki