SESJA NR XXXIII

UCHWAŁA Nr XXXIII-275-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA Nr XXXIII-276-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie


UCHWAŁA Nr XXXIII-277-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/125/04 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Złotów na lata 2004 – 2011

i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Złotów na lata 2004 – 2011.


UCHWAŁA Nr XXXIII-278-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze