SESJA XL

UCHWAŁA nr XL-365-10 z 25.02.2010 r.

UCHWAŁA Nr XL/365 /10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 r


UCHWAŁA Nr XL-366-10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 lutego 2010 r.

 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


 

UCHWAŁA Nr XL-367-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 25 lutego 2010 r.

 w sprawie przystąpienia Gminy Złotów do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Krajeńskie”, jako członek zwyczajny