SESJA XLV

UCHWAŁA Nr XLV-402-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/402/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLV-403-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/403/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody dla Związku Gmin Krajny na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obiektu Zagospodarowania Odpadów w ramach zadań ZUO Piła oraz wykonywanie robót budowlanych na działkach 468/2 i 468/1 w Stawnicy,                        gmina Złotów, pow. złotowski


UCHWAŁA Nr XLV-404-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/404/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

     w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami Porozumienia Międzygminnego, w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła.


UCHWAŁA Nr XLV-405-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/405/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile na lata 2009 – 2020”.


UCHWAŁA Nr XLV-406-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/406/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XLV-407-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/407/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XLV-408-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/408/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych