SESJA XLVII

UCHWAŁA Nr XLVII-415-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/415/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010  r.

w sprawie  przeznaczenia środków finansowych pochodzących

z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


UCHWAŁA Nr XLVII-416-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/416/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/87/99 Rady Gminy Złotów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


UCHWAŁA Nr XLVII-417-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/417/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010


UCHWAŁA Nr XLVII-418-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA  Nr  XLVII/418/10

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z  dnia 23 września 2010  r.

w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czarci Staw”


UCHWAŁA Nr XLVII-419-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA  Nr XLVII /419/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/195/05 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania społecznego zastępcy dyrektora w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę  Złotów


UCHWAŁA Nr XLVII-420-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/420/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości  Nowy Dwór


UCHWAŁA Nr XLVII-421-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/421/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-422-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/422/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-423-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/423/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-424-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/424/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-425-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/425/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-426-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/426/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-427-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/427/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-428-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/428/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-429-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/429/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-430-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/430/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-431-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/431/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-432-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/432/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-433-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/433/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-434-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/434/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-435-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/435/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-436-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/436/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-437-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/437/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Sławianowo


UCHWAŁA Nr XLVII-438-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/438/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Sławianowo


UCHWAŁA Nr XLVII-439-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/439/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-440-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/440/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-441-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/441/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-442-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/442/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-443-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/443/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-444-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/444/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-445-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/445/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-446-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/446/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-447-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/447/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-448-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/448/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-449-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/449/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-450-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/450/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-451-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/451/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa