SESJA XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII-221-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


UCHWAŁA NR XXVIII-222-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości  Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-223-09.pdf

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości  Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-224-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości  Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-225-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-226-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości  Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-227-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w miejscowości Blękwit


UCHWAŁA NR XXVIII-228-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych