SESJA XXXVII

UCHWAŁA Nr XXXVII-315-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na

2009 rok.


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-316-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górzna


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-317-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2010.


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-318-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Krzywa Wieś


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-319-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Skic


 

UCHWAŁA Nr XXXXVII-320-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


 

UCHWAŁA Nr XXXXVII-321-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


 

UCHWAŁA Nr XXXXVII-322-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-323-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-324-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Zalesie


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-325-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”