Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:59:09Grzegorz Górski
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:58:39Grzegorz Górski
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:58:17Grzegorz Górski
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:57:05Grzegorz Górski
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:54:17Grzegorz Górski
WAŻNE KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:53:50Grzegorz Górski
NABÓR NA WOLNE STANOWISKOModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:53:30Grzegorz Górski
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGOModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:52:19Grzegorz Górski
OBWIESZCZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGOModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:51:46Grzegorz Górski
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIAModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:51:25Grzegorz Górski
MIENIE KOMUNALNE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY / DZIERŻAWY / NAJMUModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:50:53Grzegorz Górski
OŚWIATAModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:36:10Grzegorz Górski
INFORMACJE O ZAMIERZENIACHModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:35:48Grzegorz Górski
INFORMACJEModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:35:21Grzegorz Górski
ORGANIZACJE POZARZĄDOWEModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:35:02Grzegorz Górski
KONTROLE ZEWNĘTRZNEModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:34:28Grzegorz Górski
BUDŻET GMINYModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:34:00Grzegorz Górski
E-SESJAModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:06:08Grzegorz Górski
ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINYModyfikacja dokumentu2021-10-20 14:05:28Grzegorz Górski
Projekty uchwał na XXXVI sesję w dniu 28 października 2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-10-20 13:57:23Grzegorz Górski