INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWY MAKU, KONOPI WŁÓKNISTYCH PLANOWANEJ W 2022 ROKU


UPRAWA MAKU / KONOPI WŁÓKNISTYCH
planowana w 2022 roku

Wójt Gminy Złotów informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 2050) uprawa maku / uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach (ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) oraz na podstawie Zezwolenia na uprawę maku/ konopi włóknistych Wójta Gminy Złotów, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
Wobec powyższego zwracam się do wszystkich zainteresowanych uprawą maku / uprawą konopi włóknistych, o dokonanie zgłoszenia planowanej w roku 2022 uprawy do dnia 18 października 2021 r. celem przekazania informacji niezbędnych do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku oraz rejonizacji tych upraw.
ZGŁOSZENIE- uprawa maku/ konopi włóknistych proszę przekazać do Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7 Złotów, na druku dostępnym na stronie BIP w zakładce „ROLNICTWO”  „Informacja dla rolników” oraz do pobrania w pokoju nr 14.
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na uprawę maku / konopi włóknistych - składa się do Wójta Gminy Złotów, ul. Leśna 7 Złotów, po podjęciu ww. uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, na druku dostępnym na stronie BIP w zakładce „ROLNICTWO”  „Informacja dla rolników” oraz do pobrania w pokoju nr 14.
OŚWIADCZENIE o niekaralności składa się wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprawę maku / konopi włóknistych, na druku dostępnym na stronie BIP w zakładce „ROLNICTWO”  „Informacja dla rolników” oraz do pobrania w pokoju nr 14.
OŚWIADCZENIE o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki) składa się wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprawę maku, na druku dostępnym na stronie BIP w zakładce „ROLNICTWO”  „Informacja dla rolników” oraz do pobrania w pokoju nr 14.

Do pobrania:

1. ZGŁOSZENIE uprawy maku / konopi włóknistych

2. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na uprawę maku / konopi włóknistych

3. OŚWIADCZENIE o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki)

4. OŚWIADCZENIE o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia