Ulgi i umorzenia podatkowe

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r.869) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.

opublikowano 2019-05-31  


 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

opublikowano 2018-05-21 


 

Wykaz osób prawnych i fizycznychoraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016 r.

opublikowano 2017-05-24


 

 Wykaz osób prawnych i fizycznychoraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015 r.

opublikowano 2016-05-24

 


 

Wykaz osób prawnych i fizycznychoraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014 r.

opublikowano dn. 21.05.2015


 

  Wykaz osób prawnych i fizycznychoraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013.

opublikowano dn.23.05.2014

 


 

Wykaz osób prawnych i fizycznychoraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

udostępniono dn. 03.06.2013

 


 

 

informacje archiwalne dostepne w urzędzie

dane adresowe i nr telefonów dostępne tutaj