Jesteś tutaj:   

DODATEK WĘGLOWY


Komunikat dotyczący dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego w Gminie Złotów
Szanowni Mieszkańcy Gminy Złotów,
✅Dystrybucja zamówionego węgla realizowana będzie zgodnie z ustaloną procedurą, według kolejności wpływu wniosków.
✅Uwaga: do odbioru przydziału węgla kwalifikują się osoby, które otrzymały dodatek węglowy i złożyły do gminy wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (ten wniosek wciąż można składać).
✅Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany aktualnie w cenie 1.700 zł brutto za 1000 kg, (węgiel nie będzie workowany, cena nie zawiera kosztów transportu).
✅Wpłaty na zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać w formie wpłaty gotówkowej (w kasie Urzędu Gminy w Złotowie, kasa czynna do godziny 13:30) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy gminy nr:
✅70 8941 0006 0000 1137 2000 0010
‼W tytule wniosku prosimy koniecznie podać imię i nazwisko uprawnionego do dodatku węglowego wnioskodawcy oraz dodać opis „węgiel”.
✅Wnioskodawca otrzyma z Urzędu Gminy zaświadczenie uprawniające do odbioru paliwa stałego, które musi przedłożyć we wskazanym miejscu odbioru.
✅Skład opału: „ROLNIK”, Spółdzielnia w Złotowie, ul. Szpitalna 39, 77-400 Złotów,
✅Pracownik Urzędu Gminy poinformuje o wystawieniu faktury na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na nr telefonu, podany we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
✅Zgodnie ze zmianą rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2022 r. istnieje możliwość zakupu mniejszej ilości węgla niż 1,5 t w roku 2022 r. i przeniesienie całości zakupu na rok 2023 r.
Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
tel. 67-263-53-05 (wewnętrzny 133)
e-mail: urzad@gminazlotow.pl


 


Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać od 17 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie (ul. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów). Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 r. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP. Wnioski mogą składać mieszkańcy budynków wpisanych lub zgłoszonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Formularz można pobrać poniżej ze strony lub odebrać osobiście w GOPS lub Urzędzie Gminy Złotów.

Materiały

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx - wersja edytowalna

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf - wersja nieedytowalna

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. W przypadku Gminy Złotów - Wójt Gminy Złotów.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Instrukcja wypełnienia

Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję jak wypełnić dodatek węglowy
Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy.docx 0.03MB

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeńzgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).