OFERTA NOWA ŚWIĘTA

Nieruchomości Nowa Święta:

Link do mapy: https://sip.gison.pl/zlotowgmina?zoom=19&lat=53.34638436248488&lng=17.138603478670124&l=33030,35227,188503,188507,188508,189883&b=17638

Uwaga: Wskazane poniżej wartośći i informacje mogą ulegać zmianom.


Link do mapy: https://sip.gison.pl/zlotowgmina?zoom=17&lat=53.35669573439201&lng=17.12651610374451&l=33030,35227,188507,188508&b=17638

Link do mapy z miejscowym planem: https://sip.gison.pl/zlotowgmina?zoom=17&lat=53.35669573439201&lng=17.12651610374451&l=33030,35227,188503,188507,188508&b=17638

Treść zapisów miejscowego planu (oznaczenie 2 ZR): http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zlotowgmina/uchwaly/U_2001_353_XXXIV.pdf

Uwaga: Wskazane poniżej wartośći i informacje mogą ulegać zmianom.


Nieruchomości Nowa Święta (objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu):