Polowania

INFORMACJA - POLOWANIA ZBIOROWE - 2022/2023

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) Wójt Gminy Złotów podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023, przekazane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich:

 


Polski Związek Łowiecki                                                                                                         Kujan 04.01.2023r

 

Zarząd Główny

 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

 

,,KUJAN

 

77-424 Zakrzewo Kujan 6

 

Tel. 67 266 77 07 NIP 526-030-04-64

 

REGON 000742279-00626

 

                                                                                                                                             Pan

 

                                                                                                                                             Nadleśniczy

 

                                                                                                                                             Nadleśnictwa Złotów

 

Na podstawie art.42 Ustawy o Broni i Amunicji ust.2b z dn. 21.05.1999 (tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr52 p 525 ze zmianami ) informuję, że w obwodach nr 21 i 28 OHZ Kujan w powiecie złotowskim oraz powiecie pilskim odbędą się polowania zbiorowe w następujących terminach:

 

  1.  13, 14, 15, 01.2023 r. – 12 myśliwych z Dani,

 

  • -13.01.2023r- odbędzie się polowanie w Leśnictwie Witrogoszcz, miejscowości: Witrogoszcz, Witrogoszcz Kolonia
  • -14.01.2023r- odbędzie się polowanie w Leśnictwie Łobzonka, miejscowości: Rataje, Piesno.
  • -15.01.2023r- odbędzie się polowanie w Leśnictwie Kujan i Rudna, miejscowości: Rudna, Skic.

 

                                                                                                    Z myśliwskim pozdrowieniem

 

                                                                                                           DARZ BÓR

 

                                                                                                    Kierownik Maciej Maćkowiak                                        

 

                                                                                                    TEL.575-225-803

 

 Do wiadomości:

 

  1. Wójt Gminy Złotów,
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Łobżenica

Nadleśnictwo Złotów - polowania styczeń 2023


Poniżej termin polowania zbiorowego na obwodzie nr 19 "Piecewo" - Koło Łowieckie nr 40 "Sęp" w Pile

- 14.01.2023 roku.

Godzina rozpoczęcia- 8.00

Godzina zakończenia-16.00 


Koło Łowieckie nr 45  Myśliwiec listopad 2022 - styczeń 2023

OHZ KUJAN listopad-grudzień

OHZ Kujan 

Koło Łowieckie nr 4 „Kuropatwa” – obwód łowiecki nr 9 i 11

OHZ LP Nadleśnictwa Złotów – obwód łowiecki nr 22

Koło Łowieckie nr 1 „Daniel” w Lipce – obwód łowiecki nr 4 i 10

Imieniny Justyny i Cypriana